شماره دفتر مرکزی:09200930850
تهران، خیابان شریعتی، خیابان یخچال، بعد از سینما قلهک، نبش بن بست زهره، پلاک 1/1، واحد 3.

اساسنامه شرکت